Sen clasificar – República da Multitude http://antondobao.blogaliza.org Blog de Antón Dobao Thu, 14 Mar 2013 11:44:45 +0000 gl-ES hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.7.1 Despois de case dous anos… http://antondobao.blogaliza.org/2013/03/14/despois-de-case-dous-anos/ Thu, 14 Mar 2013 11:35:52 +0000 http://antondobao.blogaliza.org/?p=881 Amigas e amigos:

Despois de case dous anos de ausencia deste blog, volvo hoxe, ó outro día de cristalizar a dimisión de X. L. Méndez Ferrín como Presidente da Real Academia Galega. E volvo non para quedar. Simplemente para lembrar un artigo que escribín hai uns días e publiquei en Praza Pública.

Creo que hoxe volve cobrar vixencia. Se non vos importa, volvo colocalo e con el actualizo a indignación, a tristeza e a preocupación que todo o ocorrido me produce.

Tras esta reaparición fuxidía, probablemente quede clausurado para sempre este blog, que só durante certo tempo fun capaz de manter vivo. Agora pensarei na posibilidade de abrir un novo espazo no que poida eu establecer comunicación con aquelas persoas que consideren interesante ese intercambio en cada momento. Reservo o derradeiro artigo da República da Multitude para cando deba anunciar ese novo habitáculo.

No seguinte artigo reproduzo o texto do que falaba antes.

Beizón.

]]>
Campaña de ProLingua http://antondobao.blogaliza.org/2011/04/12/campana-de-prolingua/ Mon, 11 Apr 2011 22:24:44 +0000 http://antondobao.blogaliza.org/?p=868 Carta aberta ao Presidente da Xunta de Galicia

Sr. Presidente da Xunta de Galicia

SANTIAGO DE COMPOSTELA

Señor Presidente:

Os asinantes, compoñentes da Cerna de ProLingua e en representación dos máis de dous mil membros desta plataforma apartidaria e plural, integrada por persoas de moi diversa ideoloxía e profesión, mais especialmente como galegas e galegos que desexan preservar para as xeracións futuras a nosa milenaria lingua propia, e preocupados polas declaracións que determinados candidatos das próximas eleccións municipais e sinalados dirixentes do Partido Popular de Galicia fixeron, dirixímonos a vostede para lle expoñer as nosas inquietudes sobre dunha hipotética, pero non descartada, reforma da actual Lei de Normalización Lingüística (Lei 3/1983) no sentido de diminuír as esixencias que a citada lei contén no sentido da protección da lingua galega.

De se producir tal feito, e de sufrir a nosa lingua un novo decaemento da súa situación legal, queremos lembrarlle que iso significaría

a) Que o Partido Popular de Galicia rompería de forma unilateral o consenso acadado para a promulgación da LNL en 1983.

b) Un abuso de poder dada a escasa lexitimidade democrática que se contén no feito de modificar por maioría simple o que se adoptou por unanimidade.

c) Unha actuación contraria ao espírito da Constitución Española (Art. 3.3), do Estatuto de Autonomía de Galicia (Art. 5.3) e da Carta Europea das Linguas Rexionais e Minoritarias (BOE, nº 222 do 15/9/2001), que instan, todos eles, á defensa e promoción da lingua propia de Galicia.

d) Unha constatación pública e evidente da actitude de belixerancia contra o galego que mantén o partido que sostén o goberno de Galicia.

Por todo isto, rogámoslle a vostede que, consonte coa oferta de pacto pola lingua que manifestou no Courel o Día das Letras Galegas do pasado ano, se comprometa publicamente a non promover nin acometer ningunha reforma da LNL que non se produza co mesmo consenso e unanimidade con que a Lei 3/1983 foi aprobada no seu día.

Galicia, 9 de abril de 2011

Se desexas apoiar esta iniciativa, asina a petición online co teu nome e apelidos e un enderezo de correo electrónico válido.

]]>
En suspensión temporal http://antondobao.blogaliza.org/2011/03/12/en-suspension-temporal/ Fri, 11 Mar 2011 22:58:25 +0000 http://antondobao.blogaliza.org/?p=860 Durante unha temporada, que será o máis breve posible, e por razóns estritamente persoais, esta República da Multitude permanecerá en silencio.

Volverá á actividade máis adiante.

Agardo que regresedes cando se lle volvan abrir as persianas. Seguiremos dando voltas ao redor deste mundo, inxusto, si, pero o único que temos.

Beizón, apertas e deica pouco.

]]>